تشکیل میز تخصصی زمین‌گردشگری در قالب کارگروه هم‌اندیشی با هدف توسعه و تنوع‌بخشی

پایگاه خبری افق و اقتصاد _ مدیرکل دفترتوسعه گردشگری داخلی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت:میز تخصصی زمین‌گردشگری در قالب کارگروه هم‌اندیشی با هدف توسعه...