طالبان

سرمقاله/ اعلام کابینه طالبان سوغات مهمان پنجابی

امیر رضایی

پایگاه خبری افق و اقتصاد- برخی از سران افغانستان معتقدند که حضور ژنرال حمید فیض رئیس اطلاعات پاکستان و مهمان شدن چهار روزه او در قلب طالبان نتیجه اش کابینه ای شد که خوشایند طالبان است. طالبان نیز هفته گذشته اعلام کرده که تشکیل کابینه طالبان فقط از میان مقامات ارشد طالبان است که همه از اقوام پشتون افغانستان هستند ‌ .

اما نکته درباره این مهمان چهار روزه است. در حالی که پاکستان هر گونه دخالت سیاسی و نظامی خود را با طالبان در افغانستان رد کرده است اما با ورود ژنرال فیض، طالبان کابینه خود را اعلام می‌کند.

شواهد امر نشان دهنده دستوری بودن کابینه طالبان است، چرا که پاکستان خود را زیرکانه وکیل افغانستان پنداشته است و چون طالبان از قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی خوبی برخوردار نیست پاکستان ورود خود را به صحنه افغانستان از طریق طالبان برنامه ریزی کرده، این درحالی است که اکثریت مردم افغانستان تخریب و آشفتگی کشور را در دخالت های پاکستان میدانند و دلیل این همنظری، نشست رهبران سیاسی افغانستان همچون گلبدین حکمتیار و عمر زاخیلوال سفیر پیشین افغانستان در پاکستان است که بعد از اعلام کابینه طالبان وارد افغانستان شدند.

حال نکته قابل توجه آن است که مهمان پنجابی طالبان با قدرت از ورود اقوام دیگر مثل پشتو، افغان و بربر به کابینه طالبان جلوگیری کرده است .

سوال این است که چرا اقوام دیگر را به کابینه طالبان راه نمی‌دهند؟ نکته ای ریز که در سیاست و تصمیمات پاکستان و طالبان وجود دارد این است که تصمیم گیرنده سیاسی خود از قوم پشتون است و تمام اقوام پشتون را در کابینه طالبان مهره چینی کرده است .

مردم افغانستان بیش از بیست سال است که آواره تصمیمات خودخواهانه قدرت‌هایی هستند که بی توجه به جان و مال و ناموس مردم سایه مرگ را بر این کشور رنج دیده گسترانیده اند .

همینان (طالبان و داعش) که دم از اسلام میزنند و نام حکومت خود را حکومت اسلامی نهاده اند، پشت پرده دست در دست شیطان میگذارند برای غارت سرمایه و زندگی مردمانی که همیشه ساکت و مظلومند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.