مدیرکل سرمایه‌گذاری، زیرساخت و مناطق نمونه گردشگری/گردشگری کشاورزی راهکاری برای توسعه روستایی است

پایگاه خبری افق و اقتصاد : احمد تجری، در نشست با متقاضیان دریافت مجوز گردشگری کشاورزی روستای کریم‌آباد شهرستان گرگان گردشگری کشاورزی را به‌عنوان راهکاری...