تعرفه تست کرونا در بخش دولتی و خصوصی اعلام شد

به گفته دبیر و رییس دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور، در هفتاد و هشتمین جلسه شورای عالی بیمه سلامت کشور که امروز برگزار شد، چندین موضوع بررسی و مورد تصویب قرار گرفت. یکی از این مصوبات، بازنگری تعرفه خدمت آزمایشگاهی تشخیص کووید۱۹ بر اساس آزمایش های مولکولی PCR بود.