بیکاری

نرخ بیکاری زمستان ۱۴۰۰ به ۹.۴درصد رسید

پایگاه خبری افق و اقتصاد- در زمستان ۱۴۰۰ نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۹.۴ درصد بوده و متوسط نرخ بیکاری در ۴ فصل سال گذشته به ۹ درصد رسیده است.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: بررسی نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ۹.۴درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٩)، ٠.٣ درصد کاهش یافته است.

در زمستان ١۴٠٠، به میزان ۴۰.۴ درصد جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٩) ٠.۵ درصد کاهش یافته است.

جمعیت شاغلان ١۵ ساله و بیشتر در این فصل ٢٣ میلیون و ١٧۴ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩ هزار نفر افزایش داشته است.

بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در زمستان ١۴٠٠، بخش خدمات با ۵۱.۹ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣.۶ درصد و کشاورزی با ١۴.۵ درصد قرار دارند.

نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله حاکی از آن است که ۲۳.۱ درصد از فعالان این گروه سنی در زمستان ١۴٠٠ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٩) ٠.۵ درصد کاهش یافته است.

بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣۵ ساله نیز نشان می‌دهد که در زمستان سال گذشته ۱۶.۶ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به زمستان ١٣٩٩، به میزان ٠.٢ درصد کاهش یافته است.

بررسی سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص جمعیت ١۵ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در زمستان قبل، ۱۰.۷ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیر کاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کم‌تر از ۴۴ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند.

این در حالی است که ٣۶.٧درصد از شاغلین ١۵ ساله و بیش‌تر، بیش از ۴٩ ساعت در هفته کار کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.