تورم صنعت کاهش و معدن افزایش یافت

امیر رضایی
پایگاه خبری افق و اقتصاد – طبق اعلام مرکز آمار، تورم سالانه بخش صنعت و بخش معدن در سال ۱۴۰۲ به ترتیب ۱.۸ درصد کاهش و ۲۳.۰ درصد افزایش یافته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش های خدمات مشتمل بر ۱۳ بخش است که عبارتند از «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت ­های تصفیه»، «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت»، «حمل و نقل و انبارداری»، «فعالیت­ های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا»، «اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت‌های بیمه»، «فعالیت ­های املاک و مستغلات» و «فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی»، «فعالیت‌های اداری و خدمات پشتیبانی»، «آموزش»، «فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی»، «هنر، سرگرمی و تفریح» و «سایر فعالیت­ های خدماتی». گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش‌های خدمات بصورت فصلی و سالانه منتشر می­ شود.

تغییرات شاخص بخش های خدمات نیز به شرح ذیل است:

ـ شاخص گــروه «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۳۶۰.۸ که نسبت به سال قبل ۳۲.۴ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «تعمیر وسایل نقلیه موتوری و موتورسیکلت» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۷۵۳.۰ که نسبت به سال قبل ۶۸.۵ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «حمل و نقل و انبارداری» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۹۶۵.۰ که نسبت به سال قبل ۴۵.۶ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت­ های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۳۰۸۵.۷ که نسبت به سال قبل ۸۶.۵ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه « اطلاعات و ارتباطات» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۳۶۲.۸ که نسبت به سال قبل ۱۷.۹ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت‌های بیمه» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۴۰۵.۶ که نسبت به سال قبل ۳۱.۳ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت­ های املاک و مستغلات» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۴۲۷.۱ که نسبت به سال قبل ۴۳.۸ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت­ های حرفه ­ای، علمی و فنی» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۵۵۹.۰ که نسبت به سال قبل ۴۰.۳ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت­ های اداری و خدمات پشتیبانی» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۳۷۸.۳ که نسبت به سال قبل ۴۷.۸ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «آموزش» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۶۹۲.۵ که نسبت به سال قبل ۵۲.۸ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «فعالیت­ های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۳۱۳.۸ که نسبت به سال قبل ۵۹.۵ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «هنر، سرگرمی و تفریح» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۰۶۴.۳ که نسبت به سال قبل ۶۵.۲ درصد افزایش یافته است.

ـ شاخص گــروه «سایر فعالیت­ های خدماتی» در ســال ۱۴۰۲ برابر است با ۱۲۴۷.۵ که نسبت به سال قبل ۶۲.۴ درصد افزایش یافته است.

افزایش تورم سالانه بخش معدن

همچنین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن و صنعت سال ۱۴۰۲ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵) از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد.

در سال ۱۴۰۲، شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن به ۱۷۸۸.۳ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل، ۴۴.۰ درصد افزایش داشته است. در این سال شاخص مربوط به گروه‌های زغال سنگ معادل ۱۵۰۶.۱، کانه‌های فلزی ۱۹۷۴.۴ و سایر معادن ۱۰۹۱.۳ می‌باشد. شاخص هر سه گروه عمده در بخش معدن در مقایسه با سال ۱۴۰۱ افزایش داشته است.

در سال ۱۴۰۲، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن نسبت به سال قبل (تورم سالانه) به ۴۴.۰ درصد رسیده است که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل (۲۱.۰ درصد)، ۲۳.۰ واحد درصد افزایش داشته است.

به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد معدنی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۴۴.۰ درصد افزایش داشته است. در این سال کم‌ترین تورم سالانه با ۲۹.۵ درصد مربوط به گروه زغال سنگ و بیش‌ترین تورم سالانه با ۴۹.۶ درصد مربوط به گروه سایر معادن است.

کاهش تورم سالانه صنعت

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل (۳۱.۷ درصد)، ۱.۸ واحد درصد کاهش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در سال ۱۴۰۲، به ۱۰۳۵.۲ رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال ۱۴۰۱، ۲۹.۹ درصد افزایش داشته است. در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کم‌ترین مقدار شاخص مربوط به رشته فعالیت‌ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری (۶۳۳.۱) و بیش‌ترین آن مربوط به رشته فعالیت ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل (۱۷۸۸.۶) است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به سال قبل (تورم سالانه) در سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۹ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در سال قبل (۳۱.۷ درصد)، ۱.۸ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان مواد صنعتی به ازای فروش محصولاتشان در داخل کشور، در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، ۲۹.۹ درصد افزایش دارد.

در این سال، کم‌ترین تورم سالانه با ۱۷.۵ درصد مربوط به رشته فعالیت ساخت کاغذ و محصولات کاغذی و بیش‌ترین تورم سالانه با ۶۹.۵ درصد مربوط به رشته فعالیت ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر است.

کاهش تورم نهاده‌های ساختمانی در ۱۴۰۲

گزارش جدید مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ تورم سالیانه و نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی در شهر تهران در پایان زمستان ۱۴۰۲ به ترتیب به ۳۷.۱ و ۲۳.۸ درصد رسیده که نسبت به فصل قبل از آن، کاهش داشته است.

تورم فصلی ۶.۶ درصد

در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ۶.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (سه‌دهم درصد) ۶.۳ واحد درصد افزایش داشته است.

در این فصل، در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم فصلی با ۲۲.۳ درصد مربوط به گروه اجرایی « گچ و گچکاری» است، این در حالیست که گروه اجرایی «ایزوگام و قیرگونی و آسفالت» با ۱.۳ درصد کاهش نسبت به دوره قبل مواجه شده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۳.۸ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۱.۲ درصد) ۱۷.۴ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی، بیشترین تورم نقطه به نقطه با ۷۵.۵ درصد مربوط به گروه اجرایی «گچ و گچکاری» و کمترین تورم نقطه به نقطه با ۳.۳ درصد مربوط به گروه اجرایی « آهن آلات، میلگرد، پروفیل درب و پنجره و نرده» است.

کاهش تورم سالیانه

در فصل زمستان ۱۴۰۲، درصد تغییرات شاخص قیمت نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران در چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالیانه) ۳۷.۱ درصد بوده است که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴۵.۳ درصد) ۸.۲ واحد درصد کاهش داشته است.

در این فصل در بین گروه‌های اجرایی بیشترین تورم سالیانه با ۶۳.۳ درصد مربوط به گروه اجرایی «یراق آلات درب و پنجره» و کمترین تورم با ۳۰.۲ درصد مربوط به گروه «سنگ» بوده است.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا