مجلس

لایحه رتبه بندی معلمان اصلاح شد

پایگاه خبری افق و اقتصاد- نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان، لایحه رتبه‎بندی معلمان را اصلاح کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه) ایرادات شورای نگهبان در لایحه نظام رتبه‎بندی را به شرح زیر اصلاح و تصویب کردند.

ماده ۲-

۳-۱ : شایستگی عمومی: مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش‌ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‎های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تایید قرار می‌گیرد.

‫۳-۲ : شایستگی تخصصی: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با تسلط بر فرآیند و برآیند دانش تخصصی (موضوع تدریس)، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با یاددهی – یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری‌های علمی مرتبط آخرین مدرک تحصیلی ‫و توانایی تفکر علمی و انجام پژوهش در آن حیطه که فرد برای انجام مؤثر وظایف شغلی خود باید از آنها برخوردار باشد.

‫۳-۳: شایستگی حرفه‌ای: مجموعه‌ای از توانمندی‌های مرتبط با به‌کارگیری تلفیقی دانش، نگرش و مهارتهای تخصصی و تربیتی و عملکرد رقابتی معلمان ‫در موقعیت آموزشی و تربیتی مبتنی بر نظام آموزشی معیار در جمهوری اسلامی ایران

تبصره- ارزیابی بند (۱-۳) این ماده در مورد اقلیت‎های دینی مصرح در قانون اساسی، بر اساس معیار مندرج در بند «ح» ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ خواهد بود.

ماده ۳- معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنجگانه به ترتیب: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند.

ماده ۴- فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان، در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین‌نامه اجرائی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیارهای ذیل با رعایت ترتیب اولویت، انجام می‌شود.

۱- شایستگی‌ عمومی

۲- شایستگی‌ تخصصی

۳- شایستگی‌ حرفه‌ای

۴- تجربه

تبصره: افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان کادر اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده اند از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب  ۱۷/  ۰۹/ ۱۳۵۸ شورای انقلاب با اصلاحات بعدی، نیز مشمول این قانون می شوند.

‌ماده ۵- کسب رتبه‌های بالاتر مستلزم حداقل پنج‌سال خدمت در هر یک از رتبه‌ها و کسب سایر شرایط لازم تعیین شده در آیین‌نامه اجرائی این قانون خواهد بود.

تبصره ۱- دوره خدمت در هر رتبه برای معلمان شاغل در دوره ابتدائی، مدارس استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت در این مناطق سه ماه کاهش می‌یابد.

تبصره ۲- دوره خدمت در هر رتبه برای نخبگان موضوع سند راهبردی کشور در امور نخبگان مصوب  ۱۱/  ۷/ ۱۳۹۱ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی، صرفاً برای یکبار حداقل سه سال است.

تبصره ۳- حداقل سابقه خدمت معلمی برای کسب رتبه‌های دانشیار معلم و استاد معلم به ترتیب(۱۵) و(۲۱) سال است و ارفاقات مذکور در تبصره‌های (۱) و (۲) این ماده، از این مدت کسر می‌شود.

ماده ۶ – برای رتبه‎های موضوع این قانون، فوق‎العاده رتبه‎بندی در احکام کارگزینی معلمان تعیین می‎شود. فوق‎العاده مذکور برای معلمان با رتبه آموزشیار معلم حداقل چهل و پنج درصد(۴۵%)، مربی معلم حداقل پنجاه و پنج درصد(۵۵%)، استادیار معلم حداقل شصت و پنج درصد(۶۵%)، دانشیار معلم حداقل هفتاد و پنج درصد(۷۵%) و استاد معلم حداقل نود درصد(۹۰%) مجموع امتیازات حق شغل و حق شاغل و فوق‎العاده شغل است.

تبصره ۱- فوق‎العاده رتبه‎بندی معلمان جزء عوامل مبنای محاسبه حداقل حقوق کارکنان دولت و حداقل دریافتی مقرر در قوانین بودجه سنواتی نیست.

تبصره ۲- دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولین این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‎باشد و مشمول کسور بازنشستگی نیز می‌گردد.

تبصره ۳- فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این قانون، از تاریخ  ۳۱/  ۶/ ۱۴۰۰ اعمال می گردد. معلمان بازنشسته قبل از این تاریخ، مشمول این قانون نمی‎شوند.

همچنین به‌منظور رفع ایراد شورای نگهبان، دو ماده به عنوان مواد (۷) و (۸) به شرح زیر به مصوبه الحاق می‎شود، شماره ماده (۷) به (۹) اصلاح و متن آن نیز به شرح زیر اصلاح می‎شود:

ماده۷- به منظور اجرای صحیح نظام رتبه‎بندی، هیأت‌های ممیزه مرکزی، استانی، شهرستانی، منطقه‌ای و ناحیه با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- اعضای هیات ممیزه مرکزی:

۱ – وزیر آموزش و پرورش (رئیس هیات)

۲ – معاون برنامه ریزی و توسعه منابع (نایب رئیس)

۳ – رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری (دبیر)

۴ – دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش

۵ – دو نفر از معاونین وزارت آموزش و پرورش به انتخاب رئیس هیات

۶ – مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۷ – حداقل دو نفر صاحبنظر به انتخاب وزیر آموزش و پرورش

۸ – رئیس دانشگاه فرهنگیان

۹ – رئیس مرکز حراست

ب- اعضای هیات ممیزه استانی:

۱ – مدیرکل آموزش و پرورش استان (رئیس هیات)

۲ – معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان (نایب رئیس)

۳ – مدیر منابع انسانی و امور اداری (دبیر)

۴ – یکی از مدیران ادارات آموزش و پرورش شهرستان /منطقه/ناحیه به انتخاب مدیرکل

۵ – دو نفر صاحبنظر به انتخاب مدیرکل

۶ – معاونین اداره کل آموزش و پرورش استان و رئیس اداره استثنایی

۷ – رئیس اداره حراست

۸ – مدیر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

۹ – رئیس پردیس استان دانشگاه فرهنگیان

پ- اعضای هیات ممیزه شهرستان /منطقه /ناحیه:

۱ – رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان /منطقه /ناحیه (رئیس هیأت)

۲ – معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی (نایب رئیس)

۳ – کارشناس امور اداری و تشکیلات (دبیر)

۴- معاونین آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه/ ناحیه و نماینده اداره استثنایی استان

۵ – یک نفر از مدیران واحدهای آموزشی با انتخاب رئیس هیأت

۶ -دو نفر صاحبنظر با انتخاب رئیس هیأت

۸ – کارشناس حراست

۹ – کارشناس ارزیابی

ماده۸- معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‎های موضوع این قانون کسب نموده‎اند، هر سه سال یکبار مجدداً مورد ارزیابی قرار می‎گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‎های پایین‎تر تنزل می‎یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‎شود.

ماده۹- آیین‌نامه اجرائی این قانون، حداکثر ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط وزارت آموزش و پرورش با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون (به عنوان ناظر) تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.